Home Kontaktné údaje Všeobecné informácie Proces inštalácie Prehlásenie o kvalite Anketa   

 PTFE Technické Detaily

PTFE Tyče PTFE Rúry PTFE Púzdra PTFE Dosky PTFE Fólie PTFE Výlisky PTFE Tesniace šnúry PTFE Tesniaca páska na závity PTFE Tesnenia PTFE krúžky PTFE kompenzátory pre potrubia PTFE Membrány PTFE špeciálne komponenty PTFE samolepiace tesniace pásky PTFE kompenzátory PTFE Technické Detaily

 

PTFE Produkty
PTFE Vystelkovane produkty

PTFE Technické detaily

PTFE vlastnosti

Jednotky

PTFE čistý

25% Sklo

15% Grafit

25% Uhlík 

55%Bronz + 5%MoS2

Relatívna  hustota

-

2.17

2.25

2.2

2.1

3.7-3.9

Maximálna pevnosť v ťahu

kg/cm2

105-300

125-200

140-210

120-155

105-140

Ťažnosť

%

200-400

200-300

200-300

100-150

90-130

Tvrdosť

Shore D

50-55

55-70

55-65

60-65

66-70

Vnútorný merný odpor

ohm,cm

1018

2 x 1015

106

104

107

Povrchový merný odpor    

ohm

1017

1015

1014

107

109

Permitivita pri 23°C; 105 -107 Hz

-

2.02 -2.09

2.25-2.50

Vodivé prísady

Vodivé prísady

Vodivé prísady

Lineárna tepelná roztiažnosť

 

-rovnobežná so smerom lisovania

%

2.35

2.20

2.14

1.88

1.50

-kolmá na smer lisovania

%

2.30

1.00

1.58

1.12

1.10

Tepelná vodivosť

10-4 kal/cm

st. C

6

9

11

13

19

Prevádzková teplota

°C

-250 to + 260

-250 to + 260

-250 to +260

-250 to +260

-250 to +260

 

°F

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

-420 to +500

Koeficient trenia (Dynamický)

-

0.06

0.12

0.07

0.13

0.13

Horľavosť

 

Nehorľavý  

Nehorľavý

Nehorľavý

Nehorľavý

Nehorľavý

Odolnosť poveternostným podmienkam

-

Vynikajúca

Vynikajúca

Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca

Chemická odolnosť

PTFE je chemicky inertné takmer voči všetkým dostupným chemickým látkam s výnimkou alkalických kovov a fluóru pri špecifických podmienkach a niektorým zlúčeninám flóru pri vysokých teplotách. Plnené PTFE má horšiu chemickú odolnosť kvôli prítomnosti daných plnív, ale lepšie mechanické vlastnosti a electrické vlastnosti, v porovnaní s čistým / neplneným PTFE.

 Produkty | Všeobecné informácie | Proces inštalácie| Prehlásenie o kvalite | Kontakty | Home| Anketa

English Version