Salamander
 


Firma Salamander Industrie Produkte GmbH Nemecko už viac ako 25 rokov pôsobí na svetovom trhu s PVC profilmi na výrobu plastových okien.

V portfóliu firmy Samalander sa nachádzajú nasledovné typy profilov:

 

 
 
Internova
 
 
Výrobcom tohto profilového systému sú Novácke chemické závody, a.s. V roku 1992 bola spustená výroba prvých 9 typov profilov pod obchodným názvom Intertec S. Know-how konštrukcie systému a technológie, ako i dodávku strojnotechnologického zariadenia zabezpečila firma GREINER GmbH z Rakúska. 

V nadväznosti na uskutočnený vývoj tohoto systému, realizované i pripravované inovácie , ako aj v súvislosti so zmenou vlastníckych vzťahov v rakúskej firme Intertec (predtým Greiner), bola pôvodná obchodná značka Intertec S od roku 2000 zmenená na INTERNOVA ®.
 
 
 


NOVINKA!!!

6-komorové systémy internova 6000

Výhody 6-komorových profilov internova 6000 oproti  3-komorovým profilom:
- zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti
- moderný soft line dizajn v súlade s európskymi trendmi